Konservatorskolen
Skydeskiver - metoder til tilstandsvurdering i forbindelse med bevaring

 

 

Nedenstående rapport beskriver pilotprojekt Metodeudvikling for tilstandsvurdering af større kunst- og kulturhistoriske samlinger med udgangspunkt i de bemalede skydeskiver fra Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

 

Projektet udføres af Konservator Winnie Odder under vejledning af afdelingsbestyrer Mikkels Scharff og rektor René Larsen.

 

 

Arbejdet er opdelt i følgende hovedelementer:

 

 • Litteratursøgning
  • Metodebeskrivelse
  • Anvendelsesområder
  • Case stories

 

 • Interviewundersøgelse
  • Personer som har arbejdet med lignende metoder, teoretisk eller praktisk
  • Personer med lang erfaring i bevaringsplanarbejde
  • Personer med igangværende sammenlignelige undersøgelser

 

 • Samlingen af skydeskiver
  • Placering, bevaring, brug
  • Konservering, opbevaring
  • Historik

 

Status pr. i dag er at det meste litteratursøgning er afsluttet, også interview er næsten klart (resterer 2 interviews), konkrete detaljer omkring skydeskiverne er stort set færdige.

 

Nedenstående er nu under udfærdigelse, herunder hensigtsmæssig testmetodik/spørgeskema, dernæst test af samme på 1 eller flere måder - og afsluttende konklusion og rapport.

 

 • Udfærdigelse af testmetoder
  • Indgrænse nødvendigt faktagrundlag
  • Opstille metode
  • Afprøve metode på mindre område
  • Korrigere metode

 

 • Fuld afprøvning af metode(r)
  • Statistisk bearbejdning
  • Forslag til videre forløb/ændringer

 

 • Afrapportering

  

Mikkel Scharff og René Larsen/28.03.2008

 

Nyeste kommentarer